Chơi ngay
 • Tốt
 • Đầy
 • Bảo trì
S148.Boruto

Event Đợt 5 Tháng 11 - 24/11/2019

Ngày đăng: 23-11-2019

Sự kiện 1: Điều chỉnh

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh tướng Rashomon Orochimaru

Thiên phú cũ: Tăng % lượng lớn Lực Tay và Máu, có 25% tốc độ, 40 tỉ lệ sát thương và 25% tỉ lệ miễn thương, khi Ninja này trên trận tăng toàn quân ta 10% tốc độ và 10% tỉ lệ miễn thương, tăng phe ta 20% máu và vật huyễn phòng, lúc bị công kích có 75% tỉ lệ tăng 30 nộ bản thân, mỗi giảm 10% máu tăng 2% tỉ lệ sát thương, miễn dịch choáng và hóa đá, bỏ qua Siêu Né.

Kỹ năng cũ: Công toàn bộ, hệ số 260%, 75% tỉ lệ khiến địch hỗn loạn 2 lượt, khiến trúng độc tổn thất máu hệ số 100% duy trì 1 lượt, hồi phục máu hệ số 50% và tăng hàng giữa phe ta 65% tỉ lệ viện trợ 2 lượt.

Thiên phú sau khi điều chỉnh: Tăng % lượng lớn Lực Tay và Máu, có 35% tốc độ, 40 tỉ lệ sát thương và 35% tỉ lệ miễn thương, khi Ninja này trên trận tăng toàn quân ta 20% tốc độ và 20% tỉ lệ miễn thương, tăng phe ta 20% máu và vật huyễn phòng, lúc bị công kích có 75% tỉ lệ tăng 30 nộ bản thân, mỗi giảm 10% máu tăng 2% tỉ lệ sát thương, miễn dịch choáng và hóa đá, bỏ qua Siêu Né.

Kỹ năng sau khi điều chỉnh: Công toàn bộ, hệ số 300%, 75% tỉ lệ khiến địch hỗn loạn 2 lượt, khiến trúng độc tổn thất máu hệ số 100% duy trì 1 lượt, hồi phục máu hệ số 100% và tăng hàng giữa phe ta 65% tỉ lệ viện trợ 2 lượt.

Điều chỉnh tướng Uzumaki Hinata

Thiên phú cũ: Tăng % lượng lớn Nhạy Bén và Tinh Thần, có 30% tốc độ, 20% tỉ lệ miễn thương, 20% tỉ lệ sát thương, lúc Ninja này trên trận giảm toàn quân địch 15% miễn thương, tăng toàn quân ta 15% sát thương và 10% tốc độ, sau khi bị công kích 50% hồi 30 điểm nộ, miễn dịch thạch hóa và điểm nguyệt.

Kỹ năng cũ: Công toàn bộ, hệ số 320%, 70% tỉ lệ khiến địch điểm huyệt 2 lượt (không thể hành động), khiến địch trạng thái thương mạch tổn thất thể lực 1 lượt hệ số 120%, giảm địch 30% công kích, tăng bản thân 20% tỉ lệ miễn thương duy trì 1 lượt, hồi phục toàn quân ta ngoại trừ bản thân 30 nộ, hồi bản thân 50 nộ.

Thiên phú sau khi điều chỉnh: Tăng % lượng lớn Nhạy Bén và Tinh Thần, có 40% tốc độ, 35% tỉ lệ miễn thương, 45% tỉ lệ sát thương, lúc Ninja này trên trận giảm toàn quân địch 20% miễn thương, tăng toàn quân ta 20% sát thương và 25% tốc độ, sau khi bị công kích 50% hồi 30 điểm nộ, miễn dịch thạch hóa và điểm nguyệt.

Kỹ năng sau khi điều chỉnh: Công toàn bộ, hệ số 320%, 80% tỉ lệ khiến địch điểm huyệt 2 lượt (không thể hành động), khiến địch trạng thái thương mạch tổn thất thể lực 1 lượt hệ số 120%, giảm địch 30% công kích, tăng bản thân 20% tỉ lệ miễn thương duy trì 1 lượt, hồi phục toàn quân ta ngoại trừ bản thân 30 nộ, hồi bản thân 68 nộ.

Cập nhật tướng Momoshiki vào shop Khiêu Chiến Sau Cùng

Thiên phú: Tăng siêu lớn Lực Tay và lượng lớn Máu, có 45% tốc độ và 40% tỉ lệ sát thương và 45% miễn thương, lúc Ninja này lên trận tăng toàn quân ta 15% lực Công kích, 40% tốc độ và 30% máu, lúc bị tấn công có 75% tỉ lệ tăng bản thân 30 nộ, mỗi giảm 10% máu tăng 10% tỉ lệ miễn thương. Miễn dịch câm lặng và Điểm nguyệt, tấn công của Ninja này bỏ qua Siêu Né.

Kỹ năng: Công toàn bộ, hệ số 300%, 75% tỉ lệ khiến địch Thạch Hóa 2 lượt, xoá toàn quân địch trang thái tăng ích (gồm siêu né), khiến địch vào trạng thái Quy Nhất tổn thất máu hệ số 120% duy trì 1 lượt, tăng hàng giữa và sau ta 30% tỉ lệ miễn thương 2 lượt. Hồi bản thân 50 nộ, các Ninja khác ngoại trừ bản thân 30 nộ.

Sự Kiện 2: Xếp Hạng Tiêu Liên Server

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 03/12/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim đều chuyển thành điểm.
 2. Bảng xếp hạng liên SV hiển thị TOP 20 người chơi điểm cao nhất.
 3. Bảng xếp hạng và điểm mỗi 5 phút làm mới 1 lần (Cho đến 23:29 03/12/2019 ngừng làm mới), thời gian phát thưởng: trước khi event kết thúc 10 phút.
 4. Căn cứ vào xếp hạng cuối cùng và điểm tiêu quyết định mức trả lễ thực tế, hệ thống phát thưởng trả lễ qua thư (trả lễ là Lễ Kim).

Sự Kiện 3: Chợ Thần Bí

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi ở Chợ Thần bí mua các loại vật phẩm.
 2. Trong Chợ Thần Bí có 5 loại shop, phân biệt gồm Shop Ninja, Shop Pet, Shop trang bị, Shop trang sức và Shop đạo cụ, mỗi shop đều bán loại vật phẩm tương ứng.
 3. Người chơi có thể bấm làm mới toàn bộ shop để làm mới vật phẩm mỗi shop (Tiêu 100 Vàng hoặc mỗi 6h nhận 1 lần miễn phí làm mới), cũng có thể làm mới vật phẩm shop chỉ định (Tiêu 50 Vàng).
 4. Toàn bộ vật phẩm trong shop có thể làm mới giá (Tiêu 100 Vàng), giá sau khi làm mới ngẫu nhiên thay đổi, nhưng tuyệt đối không cao hơn giá cũ.
 5. Vàng tiêu ở Chợ Thần Bí làm mới Shop, mua vật phẩm chuyển thành tích điểm (100 Vàng= 1 điểm), ở shop tích điểm tiêu tích điểm đổi các loại vật phẩm.
 6. Event này chỉ dùng Vàng.
 7. Ninja đã có không thể mua nữa.

Sự Kiện 4: Tiền Trang Làng Lá

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

[Kỳ Đăng Ký Mua]--- Mua Quỹ

1. Người chơi mỗi tích lũy nạp đủ 1000 Vàng tăng 1 lần đăng ký mua.
2. Tiêu tốn lần đăng ký mua để mua Quỹ, mua tiêu Vàng, mỗi mua thành công 1 lần, nhận 1 phần quỹ trị giá 1000 Vàng.
3. Mỗi mua 1 phần Quỹ đồng thời nhận ngay cơ hội mở Rương.

[Chính sách ưu đãi mua Quỹ]

1. Mỗi tích lũy nạp đủ 1000 Vàng một lần mua Quỹ giá giảm 10 Vàng.
2. Một lần mua Quỹ giá thấp nhất không thể thấp hơn 800 Vàng.

[Kỳ Trả Lễ]--- Nhận trả lễ

 1. Người chơi căn cứ số phần mua Quỹ mỗi ngày nhận 1 lần Quỹ thưởng trả lễ, trả lễ bao gồm trả lễ Vàng và đạo cụ.
 2. Trả lễ chia làm 10 lần nhận, Vàng và đạo cụ mỗi lần trả lễ là 1/10 tổng trả lễ.
 3. Mỗi kỳ thưởng nếu trong 24h chưa nhận thưởng, 00:30 ngày tiếp theo hệ thống gửi trả lễ qua thư cho người chơi, xin đừng lo lắng.
 4. Mức vàng và thưởng đạo cụ của Quỹ trả lễ đều liên quan số lần đăng ký mua quỹ, xin cẩn thận xem và thao tác.

Sự Kiện 5: Cây Rung Tiền

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Cây Rung Tiền chia làm 2 thời kỳ hoạt động Thời Kỳ Trồng và Thời Kỳ Trả Lễ.
 2. Thời Kỳ Trồng cần tưới nước cho Cây Rung Tiền và Cây Run Tiền cao nhất tăng đến cấp 3, tưới nước mỗi cấp cần số lần tưới khác nhau, cấp Cây Rung Tiền càng cao, Vàng trả lễ càng nhiều.
 3. Trong Thời Kỳ Trồng tiến hành nạp nhận cơ hội tưới nước, mỗi nạp đủ 2000 Vàng nhận 1 lần tưới nước. Trong Thời Kỳ Trồng tiêu phí cũng nhận lần tưới, mỗi tiêu đủ 5000 Vàng nhận 1 lần tưới nước, nhưng mỗi ngày tiêu nhận lần tưới nước nhiều nhất chỉ được tối đa 5 lần, làm mới mỗi ngày.
 4. Trả lễ Cây Rung Tiền chia làm 5 ngày phát, cần người chơi mỗi ngày online chủ động nhận, bỏ lỡ thời gian không đền bù, xin chú ý online kịp thời nhận thưởng.

Sự Kiện 6: Nạp 1 lần Trả Lễ

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp 1 lần đạt mức chỉ định, nhận Vàng trả lễ.
 2. Vàng trả lễ của mỗi mốc đều chỉ tham gia 1 lần.
 3. Vàng trả lễ sẽ phát qua thư ngay khi nạp thành công.
 4. Vàng trả lễ không tính vào các sự kiện khác và kinh nghiệm VIP.

Sự Kiện 7: Gia Tộc

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Huyết Kế
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày tích lũy nạp đủ mốc tương ứng, mở 4 đại gia tộc, nhận thưởng Huyết Kế tương ứng.
 • Cách mở nhận thưởng các gia tộc: Tộc Hyuga “tích nạp 200 vàng”, Tộc Uzumaki “tích nạp 1000 vàng”, Tộc Uchiha “tích nạp 2000 vàng”, Tộc Senju “tích nạp 4000 vàng” và đặc biệt là Tộc Otsutsuki “Sau khi toàn SV thu thập đủ 120 Huyết Kế sẽ nhận”.
 • Mở gia tộc bất kỳ sẽ nhận: Vàng, Lễ kim, pháp khí thăng cấp phù, ngọc đục lỗ và Huyết Kế.
 • Sau khi toàn SV thu thập đủ 120 Huyết Kế, tất cả người chơi nạp đạt mốc gia tộc bất kỳ sẽ mở Tộc Otssutsuki nhận 888 vàng, ngọc nộ khí nguyên thủy và nguyên liệu khác. Qua ngày sẽ làm mới.
 1. Chakra
 • Dùng vàng mở gia tộc hoặc nạp đạt mốc ở phần Huyết Kế mở miễn phí, qua ngày sẽ làm mới.
 • Mỗi nạp 100 vàng nhận 1 bước đi (không giới hạn số lượng nạp) hoặc tiêu 100 vàng/1 bước đi. Mỗi lần đi trên bàn nhận điểm chakra, điểm chakra dùng để đổi trong Shop Nộ.

Sự Kiện 8: Kho Báu

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

Kho Báu có 2 cách chơi quay may mắn và quay Vàng:

 1. Quay Vàng cần tiêu Vàng/Lễ kim để tiến hành rút thăm, mỗi lần rút thăm có thể nhận được 1 điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể dùng để đổi đạo cụ và tướng.
 2. Quay may mắn thông qua thời gian online nhận được cơ hội quay miễn phí.
 3. Khi hoạt động kết thúc điểm tích lũy sẽ bị xoá.

Sự Kiện 9: Vui vẻ

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. 10 Vàng= 1 điểm vui vẻ, mỗi ngày nhận thưởng 50 điểm vui vẻ
 2. Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ
 3. Mở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ
 4. Thưởng nhận được trực tiếp vào túi.

Sự Kiện 10: Thập Vĩ Cự Hiến

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi nạp thẻ sẽ được tích luỹ, đạt mốc nạp tích luỹ nhận thưởng miễn phí và được kích hoạt mua “Lễ bao mua” của mốc tương ứng đó;
 2. Sau khi kích hoạt mỗi loại phần thưởng miễn phí chỉ có thể nhận 1 lần, “Lễ bao mua” tương ứng chỉ mua được 1 lần;
 3. Phần thưởng của sự kiện có 10 mốc, tương ứng 10 mốc nạp sẽ có 10 mốc “Lễ bao mua”.

Sự Kiện 11: Nạp Thẻ Trả Lễ

 1. Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp thẻ nhận thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần nhận được giá trị thêm nhiều lần;
 2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của các sự kiện khác và hệ kinh nghiệm VIP;
 3. Sự kiện này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!
 4. Vàng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

 1. Nạp thẻ 1 lần nhận thượng lễ

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của sự kiện nhận phần thưởng.
 2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng ở mốc thấp hơn và mốc cao hơn.
 3. Nạp thẻ 1 lần lặp lại các mốc, có thể nhận lại phần thưởng của các mốc đó.
 4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

 1. Nạp thẻ tích luỹ nhận đạo cụ cao cấp

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp thẻ tích luỹ đạt mốc nhận phần thưởng.
 2. Mỗi mốc nạp tích luỹ chỉ nhận 1 lần. Nạp nhiều lần sẽ cộng dồn tích luỹ, đạt mốc cao hơn nhận phần thưởng nhiều hơn.
 3. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Sự Kiện 12: Cổ Vực Tầm Bảo

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 13/12/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Người chơi mỗi ngày đăng nhập game, nhận 1 lần cơ hội Ký Tên.
 2. Cơ hội Ký Tên mỗi ngày 0h làm mới, không tích lũy.
 3. Bấm nút Ký, vòng quay bắt đầu quay, lúc dừng kim quay ngẫu nhiên dừng ở 1 số trong 1~6 số.
 4. Lạc Đà đại diện người chơi căn cứ điểm người chơi nhận được tiến hành di chuyển.
 5. Sau khi Lạc Đà dừng di chuyển, người chơi nhận thưởng đạo cụ mà Lạc Đà hiện tại đang ở.
 6. Sau khi nhận Thưởng Sau Cùng, mini game Cổ Vực Tầm Bảo kết thúc.
 7. Người chơi nạp 1 lần đạt 2000 Vàng trở lên, kích hoạt Rương Cổ Vực, nhận trả lễ 20 lần Vàng và đạo cụ. Trả lễ thông qua thư, sau khi kích hoạt lập tức nhận trả lễ lần 1, 19 lần khác sẽ ở mỗi ngày 0:30 nhận thư trả lễ.

Sự Kiện 13: Nhanh Tay Lẹ Mắt

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện tiêu 1 Vàng/Lễ Kim nhận 1 điểm, đạt mốc chỉ định kích hoạt được phép mua vật phẩm giảm giá.

Lưu ý:

 1. Vật phẩm số lượng bán có giới hạn, bán hết chấm dứt.
 2. Mỗi vật phẩm chỉ được mua/nhận 1 lần.
 3. Vật phẩm mua bằng vàng, mua và nhận tất cả mốc sẽ nhận miễn phí được đại lễ bao giá trị.

Sự Kiện 14: Thần Binh Bảo Giám

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

1.    Hoạt động duy trì 5 ngày;
2.    Mỗi ngày người chơi có 3 lần miễn phí nhận mảnh;
3.    Thông qua tiêu Vàng/Lễ Kim nhận mảnh ở “Tàng Bảo Các”;
4.    Đổi trang bị tối đa 3 lần mỗi món;
5.    Nếu mảnh không đủ để đổi trang bị, có thể dùng Vàng bù;
6.    Khi sự kiện kết thúc, mảnh đổi trang bị còn dư sẽ bị xoá.

Sự Kiện 15: Giảm Giá Tranh Mua

Thời gian sự kiện:  00:01 24/11/2019  -  23:59 28/11/2019
Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá
Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim mua theo giá hiện tại đã giảm. Mỗi ngày mỗi loại vật phẩm khác nhau.
 2. Số lượng Còn lại là số lượng của toàn Server (Còn lại: 0 sẽ không thể mua), Số lần mua cá nhân là giới hạn mua của mỗi người chơi tại mỗi Server.

Tin tức liên quan