Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S151.Kawaki

Điều Chỉnh Cụm Chiến Tinh Anh - Đỉnh Phong Tranh Bá - 20/05/2020

Ngày đăng: 20-05-2020

Thay Đổi Cụm Chiến Tinh Anh Và Đỉnh Phong Tranh Bá

Thời gian: Bắt đầu từ mùa 19/05/2020 trở đi
Nhằm mang đến sân chơi để các nhẫn giả có thể cạnh tranh với nhiều người khác ở nhiều máy chủ, Naruto – Truyền Nhân Làng Lá tiến hành thay đổi cụm chiến đấu và gộp cụm 4 cụ thể như sau:

Tin tức liên quan