Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S152.Shinki

Chiến Liên Máy Chủ Chính Thức Mở “Chiến Khu: Khu Vực 2”

Ngày đăng: 12-08-2019

Xin chào các Nhẫn Giả thân mến!

Vào lúc 09h00 - 12/08/2019, bắt đầu từ máy chủ S81.Jinpachi Naruto – Truyền Nhân Làng Lá chính thức mở Khu Vực 2 trong tính năng chiến liên máy chủ “Chiến Tinh Anh – Nhẫn Đạo Chi Đỉnh”. Nhằm tạo điều kiện giúp các Nhẫn Giả mới được tranh đấu thoả sức và công bằng trên chiến trường liên server. Mỗi Chiến Khu sẽ bao gồm tất cả các server có chung khu vực chiến đấu.

Về cách thức tham gia báo danh, khiêu chiến liên server trong “Chiến Tinh Anh – Nhẫn Đạo Chi Đỉnh” cũng như phần thưởng mỗi ngày và thưởng cuối mùa khiêu chiến (thưởng cuối mùa của Khu Vực 2 sẽ áp dụng từ mùa khiêu chiến 22/8/2019) mời các Nhẫn Giả tham khảo bài viết về tính năng: https://narutolangla.vn/su-kien/chien-lien-may-chu-dau-chien-ba-vuong-85.html

Chúc tất cả Nhẫn Giả có mùa chiến Tinh Anh thật sôi động và gay cấn!

Tin tức liên quan