Chơi ngay
 • Tốt
 • Đầy
 • Bảo trì
S131.Asuma

Cập nhật tháng 8-2019 (Luân Hồi Chuyển Sinh)

Ngày đăng: 12-08-2019

1.Cánh Ninja – Động Hoá Vũ - Ác Mộng (2 CS 1 cấp mở)

Sau khi lên 2 CS 1 cấp nhân vật chính mở ải Ác Mộng trong Động Hoá Vũ, có 20 ải trong đó ải 5 - ải 10 - ải 15 - ải 20 sẽ có Ninja đặc biệt.

Chiến thắng 1 ải nhận 1 “Ngũ Sắc Lông Vũ”, vượt ải đặc biệt nhận thêm 1 “Đá Chấn Thiên” và ải sau sẽ được thêm 1 “Ngũ Sắc Lông Vũ”. Chiến thắng toàn bộ 20 ải nhận 50 “Ngũ Sắc Lông Vũ” và 4 “Đá Chấn Thiên”, qua ngày có thể chọn auto sẽ tự động càn quét các ải đã thắng.

Lưu ý: Ải đặc biệt có kỹ năng và thiên phú đặc biệt cần chú ý như sau:

 • Ải 5 Nữ Thần Nhãn (kỹ năng DOT “trừ máu” cao cần có ninja giải hiệu ứng hoặc ninja có kỹ năng buff máu);
 • Ải 10 DeidaraSasori (thiên phú phản choáng khi bị tấn công + kỹ năng giảm nộ cao cần ninja giải hiệu ứng cho đồng đội và kháng giảm nộ);
 • Ải 15 HidanKakuzu (thiên phú giảm máu sẽ tăng vật công và song phòng + kỹ năng khống chế đa dạng 5 loại + kỹ năng giảm công, giảm miễn thương => cần có ninja giải hiệu ứng bản thân và đồng đội + giảm công giảm thủ địch);
 • Ải 20 cuối GaiKakashi (hiệu ứng cực kỳ đặc biệt Tử Vong Chủng “ninja bị dính hiệu ứng khi đến lượt sẽ chết ngay lập tức, không thể xoá” => cần có ninja khả năng kháng Tử Vong Chủng hoặc buff hiệu ứng kháng Tử Vong Chủng, ít ninja có).

2.Thần Dụ - Ải Rèn Luyện - Nhị Chuyển (Thường 2 CS 1 cấp mở - Khó 2 CS 10 cấp mở - Ác Mộng 2 CS 30 cấp mở)

Sau khi nhân vật chính đạt đủ cấp sẽ mở ải tương ứng, có 15 ải trong mỗi loại Thường – Khó – Ác Mộng.

Chiến thắng Ải Rèn Luyện nhận được mảnh vỡ (đổi mảnh trang bị) và 2 loại nguyên liệu khác dùng trong “Chế Tạo” Thần trang 2 chuyển sinh. Sau khi chế tạo trang bị 2 chuyển sinh có thể “Thần Chú” trang bị đó, thần chú sẽ tiêu hao nguyên liệu tương tự với chế tạo.

3.Cấm Thuật - Cấm Địa (Cuộc chiến Chung Kết Cốc 2 CS 1 cấp mở - Giải cứu Sasuke 2 CS 20 cấp mở - Thám hiểm Akatsuki 2 CS 30 cấp – Đại náo hội trường ngũ Kage 2 CS 40 cấp) kích hoạt Bậc 4-5-6-7.

Sau khi nhân vật chính đạt đủ cấp sẽ mở ải tương ứng, có 6 ải trong mỗi loại Cấm Địa khác nhau.

Chiến thắng Cấm Địa nhận được nguyên liệu để Hợp Thành các cuộn “Cấm chi bá thể”. Vào tu luyện kích hoạt các Bậc dựa trên cuộn Cấm chi bá thể có được. Tu luyện cho ninja nào thì sẽ tăng thuộc tính tương ứng cho ninja đó.

4. Diệu Mộc Sơn 2 CS (Mở ải Mậu Thìn Tiên Cảnh, Kỉ Tị Tiên Cảnh, Canh Ngọ Tiên Cảnh)

Sau khi nhân vật chính đạt đủ cấp sẽ mở tất cả ải Diệu Mộc Sơn, có 3 ải trong mỗi loại Đá Tiên Cảnh khác nhau. Mỗi ải đều có 1 đến 2 ninja đặc biệt canh giữ, các kỹ năng và thiên phú của những ninja đó đều mạnh cẩn thận đối phó.

Chiến thắng mỗi ải nhận Diệu Mộc Thần Linh dùng trong Tu Luyện Tiên Thuật – Toàn quân chi phong. Nâng cấp mở thêm giới hạn cấp độ tu luyện 1 CS 100 cấp (cao nhất) lên thành 2 CS 100 cấp, thuộc tính tăng đều cho toàn quân.

5. Tháp Thất Lạc 2 CS (Thần Dụ Chi Cảnh)

Sau khi nhân vật chính đạt đủ cấp sẽ mở ải tương ứng, có 30 ải trong Thần Dụ Chi Cảnh.

Chiến thắng mỗi ải nhận 1 “Thần Dụ ấn thạch”, thắng các ải có hộp quà được nhận Thần Dụ ấn thạch nhiều hơn, cụ thể ải 1 nhận 3 Thần Dụ ấn thạch, ải 10 nhận 4 Thần Dụ ấn thạch, ải 20 nhận 6 Thần Dụ ấn thạch, ải 30 nhận 8 Thần Dụ ấn thạch.

Thần Dụ ấn thạch dùng để giám định trang bị 2 CS 1 cấp đến 2 CS 50 cấp, giám định tăng thuộc tính trực tiếp lên trang bị.

6. Địa Hạ Thành mở rộng đến tầng 51-60 2 CS 1 cấp, 61-70 2 CS 11 cấp, 71-80 2 CS 21 cấp, 81-90 2 CS 31 cấp, 91-100 2 CS 41 cấp

Sau khi nhân vật chính đạt đủ cấp sẽ mở từng tầng tương ứng trong Địa Hạ Thành, mỗi 10 tầng sẽ có 1 tầng có Ninja đặc biệt.

Chiến thắng mỗi Tầng nhận “Áo nghĩa thức tỉnh”, dùng Áo nghĩa thức tỉnh để kích hoạt điểm Áo nghĩa thức tỉnh cho nhân vật chính tăng chỉ số thuộc tính và nhận thêm “Kỹ Năng Thức Tỉnh” cực kỳ đặc biệt. Các kỹ năng thức tỉnh đặc biệt như:

 • Áo Nghĩa – Viêm Long: Công toàn bộ hệ số 280%, tăng toàn quân ta tỉ lệ né tránh 100% (Có thể vượt mốc tối đa) 1 lượt, giảm hàng trước địch song phòng 30% 2 lượt, tăng hàng sau ta tỉ lệ sát thương 30% 2 lượt, 70% tỉ lệ Băng Hoại hàng trước địch 2 lượt, tăng hàng sau ta tốc độ 25% 2 lượt, khiến địch Phẫn Diệt sát thương hệ số 140% 1 lượt.
 • Tiên Pháp – Chân Thụ: Công toàn bộ hệ số 280%, giảm toàn quân địch nộ khí 50 điểm, giảm hàng giữa địch tỉ lệ miễn thương 30% 2 lượt, tăng hàng đầu 25% lực công kích 2 lượt, 70% tỉ lệ Băng Hoại hàng giữa địch 2 lượt, tăng hàng đầu 50% tốc độ và xóa toàn bộ trạng thái tiêu cực hàng đầu, trị liệu toàn quân hồi máu hệ số 160%.
 • Hoả Ý Chí: Công toàn bộ hệ số 280%, 60% tỉ lệ khiến địch Băng Hoại 2 lượt, giảm hàng sau địch 30% song phòng 2 lượt, tăng hàng giữa ta 30% lực công kích 2 lượt, giảm hàng sau địch 25% tốc độ 2 lượt, tăng hàng giữa ta 50 điểm nộ khí, xóa toàn quân ta trạng thái tiêu cực.
 • Lục Đạo – Hoàng Tuyền: Công toàn bộ hệ số 300%, đối với phe địch ngẫu nhiên 2 mục tiêu thêm hiệu ứng Tử Vong Chủng, giảm hàng trước địch tỉ lệ miễn thương 50% 2 lượt, tăng hàng sau ta 25% tỉ lệ khống chế 2 lượt, giảm hàng giữa địch tỉ lệ hợp kích 100% 2 lượt, tăng hàng sau ta 20% tốc độ 2 lượt, ngẫu nhiên phe ta 3 Ninja miễn dịch Tử Vong Chủng.
 • Hoả Thử Bì Y – Lôi: Công toàn bộ hệ số 300%, tăng toàn quân 20% tốc độ1 lượt, giảm hàng giữa địch 30% tỉ lệ sát thương 2 lượt, tăng hàng giữa ta 25% tỉ lệ khống chế 2 lượt, giảm hàng giữa địch 50% tỉ lệ cứu viện 2 lượt, tăng hàng giữa ta 25% tỉ lệ sát thương 2 lượt, khiến toàn quân địch vào trạng thái không thể trị liệu(Không thể hồi máu 2 lượt không thể xóa bỏ).
 • Quyển Chung Yên: Công toàn bộ hệ số 300%, sau khi thi triển kỹ năng cho toàn quân ta mang Thuẫn Cuồng Nộ, giúp Ninja ta tạo sát thương với địch sau khi tổng kết sát thương tăng 30%, giảm hàng sau địch 25% tỉ lệ khống chế 2 lượt, tăng hàng sau ta lực công kích 30% 2 lượt, giảm hàng sau địch 25% tỉ lệ sát thương 2 lượt, tăng bản thân 100% tỉ lệ hợp kích 1 lượt, khiến ngẫu nhiên phe ta 3 Ninja vào Siêu Né 1 lượt.

7. Hội Quán (2 CS 1 cấp thăng bậc Madara Vĩnh Hằng, chiêu mộ Uế Thổ Hashirama, 2 CS 30 cấp thăng bậc Tiên Nhân Hashirama)

Sau khi đạt đủ cấp nhân vật chính sẽ được phép thăng bậc cũng như chiêu mộ nhẫn giả trong Hội quán tương ứng. Dùng “Giấy chiêu mộ CS” để chiêu mộ ninja và dùng Giấy chiêu mộ CS + nhẫn hồn tử để thăng bậc 2 nhẫn giả Susano Madara và Uế Thổ Hashirama lên thành Madara Vĩnh Hằng và Tiên Nhân Hashirama.

8. Tính năng Cây Thế Giới 2 CS 20 cấp

Sau khi nhân vật chính đạt 2 CS 20 cấp sẽ mở Tính năng Cây Thế Giới, cho phép người chơi tham ngộ để lên cấp cho Cây Thế Giới. Tham ngộ mỗi phút nhận năng lượng cho cây, nhận kinh nghiệm cho bản thân và có tỉ lệ rớt thêm vật phẩm. Cấp độ càng cao exp nhận càng nhiều và vật phẩm rớt giá trị càng cao.

Có thêm phần chơi khác trong tính năng này là Mạo Hiểm Búp Bê, người chơi dùng “Giấy mạo hiểm trò chơi” để tham gia. Có 3 mốc tham gia là mạo hiểm sơ cấp, mạo hiểm cao cấp và mạo hiểm đỉnh cấp.

Người chọn mốc mạo hiểm và bắt đầu, sau đó chọn 1 búp bê trứng mà bạn muốn và xác nhận, sau đó bạn bỏ lần lượt số búp bê cho đến khi còn 1 búp bê của bạn sẽ nhận được số bạc của con búp bê đó. Nếu bạn không loại bỏ các búp bê khác thì Sakura sẽ dùng lượng bạc phía dưới để đổi lấy búp bê ban đầu bạn đã chọn, bạn nhận được bạc tương ứng.  Mỗi ngày được 1 Giấy mạo hiểm trò chơi miễn phí.

Nhận được bạc sau khi kết thúc trò chơi, bạc cao nhất có thể nhận được 8000000 bạc ở mạo hiểm sơ cấp, 80000000 bạc ở mạo hiểm cao cấp và 240000000 bạc ở mạo hiểm đỉnh cấp.

9. Nhà Thực Nghiệm Cấm Thuật (Linh Chi Cấm Thuật ải 16-30)

Sau khi nhân vật chính đạt đủ cấp sẽ mở ải 16-30 của Linh chi cấm thuật trong tính năng Nhà thực nghiệm cấm thuật.

Chiến thắng ải bấm vào nhận nhiều sẽ nhận được thêm “Linh Chi Câu Ngọc”, dùng Linh Chi Câu Ngọc để vào Cấm Thuật thực hiện tu hành cấm thuật, tăng toàn quân thuộc tính chỉ số máu mỗi cấp.

10. Cổ Thần Chi Lộ

Nhân vật chính đạt 2 CS 50 cấp và hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến sẽ mở Cổ Thần Chi Lộ tại giao diện Làng Lá – Hashirama (Sơ đại hoả ảnh)

Chi tiết về Cổ Thần Chi Lộ sẽ được giới thiệu ở phần cập nhật tiếp theo.

 

Tin tức liên quan