Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S151.Kawaki

Tổng Hợp Trang Bị Và Trang Sức-Ngày 17/07/2019

Ngày đăng: 11-07-2019

Trang Bị:

1. Trang bị Tiễu Nham

2. Trang bị AmBu Hỏa

3. Trang bị Cậu bé Tre

4. Trang bị Ngoại Đạo-Phong Ma

5. Trang bị Phong Ma-Thủy Nguyệt

6. Trang bị Tu La-Địa Tạng

7. Trang bị Vạn Tượng-Thiên Lôi

8. Trang bị Thiên Thần-Xích Viêm

Trang Sức:

1. Trang sức Hộ Đạo

Thư viện liên quan