Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S135.Gamariki

Hướng dẫn đăng nhập trên miniclient

Ngày đăng: 03-07-2019

CÁC BƯỚC ĐĂNG NHẬP VÀO MINICLIENT

Bước 1: Vào link trang chủ https://narutolangla.vn/ chọn “TẢI CLIENT”

Bước 2: Vào thư mục tải miniclient để tiến hành giải nén miniclient

Bước 3: Dùng tài khoản và mật khẩu để đăng nhập Truyền Nhân Làng Lá để tiến vào chơi game

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK VÀ GOOGLE TRÊN MINICLIENT

Bước 1: Vào link đăng nhập https://id.narutolangla.vn/login chọn mục đăng nhập facebook hoặc google

Bước 2: Chọn mục đổi mật khẩu của tài khoản facebook hoặc google

Bước 3: Cập nhật mật khẩu thành công hệ thống sẽ thông báo

Bước 4: Vào lại giao diện miniclient để đăng nhập tài khoản facebook và google vừa cập nhật mật khẩu thành công

Thư viện liên quan