Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S153.Inojin

Hệ Thống VIP

Ngày đăng: 12-07-2019

Hệ thống VIP ưu đãi đặc biệt chỉ có tại Truyền Nhân Làng Lá. Nhận VIP 6 miễn phí ngay khi vào game, vào “Nhận lễ bao” và “Lễ bao vàng”:

Thông tin chi tiết VIP 7-10 như sau:

Nạp tích luỹ đủ các mốc hệ thống yêu cầu sẽ tự động lên cấp VIP tương ứng, cấp VIP càng cao nhận càng nhiều ưu đãi. Dưới đây là các quyền lợi của từng cấp VIP:


Thư viện liên quan