Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S150.Sarada

Mở Chiến Liên Máy Chủ Khu Vực 4

Ngày đăng: 22-12-2019

Các Nhẫn Giả thân mến!

Vào lúc 10h00 - 23/12/2019 bắt đầu từ máy chủ S126.Nawaki Naruto – Truyền Nhân Làng Lá chính thức mở Khu vực 4 trong tính năng chiến liên máy chủ “Chiến Tinh Anh – Nhẫn Đạo Chi Đỉnh”. Nhằm tạo điều kiện giúp các Nhẫn Giả mới được tranh đấu thoả sức và công bằng trên chiến trường liên server. Mỗi Chiến Khu sẽ bao gồm tất cả các server có chung khu vực chiến đấu.

Về cách thức tham gia báo danh, khiêu chiến liên server trong “Chiến Tinh Anh – Nhẫn Đạo Chi Đỉnh” cũng như phần thưởng mỗi ngày và thưởng cuối mùa khiêu chiến mời các Nhẫn Giả tham khảo bài viết về tính năng:

Giới thiệu tính năng “Chiến Tinh Anh”:

1. Thời gian khiêu chiến:
Ngày 21 hàng tháng bắt đầu mùa khiêu chiến (12h00-21h59), kết thúc mùa khiêu chiến vào 22h ngày 18 tháng sau.

2. Điều kiện tham gia:
Lv.72 trở lên, báo danh trước 1 ngày để hôm sau vào khiêu chiến (báo danh mỗi ngày).

3. Quy tắc hoạt động của tính năng:
Mỗi ngày 12h vào khiêu chiến các nhẫn giả khác trong Chiến Tinh Anh và nhận điểm (thắng nhận 20 điểm, thua nhận 10 điểm), tích luỹ điểm vào bảng xếp hạng. Khiêu chiến thắng một dãy các nhẫn giả khác sẽ nhận thêm “khiêu chiến lệnh”; dùng “khiêu chiến lệnh” mua vật phẩm trong “cửa hàng lệnh” hoặc đổi “đá đỉnh phong”; dùng đá đỉnh phong để mua vật phẩm và tướng trong “cửa hàng đá”.

4. Thay đổi phần thưởng xếp hạng cuối mùa “Chiến Tinh Anh” (phát qua thư): 
Sau khi kết thúc mùa khiêu chiến

Thuộc tính danh hiệu “Đấu Chiến Bá Vương” (thời gian sử dụng 30 ngày)

Sự kiện liên quan