Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S107.Hagoromo

Liên Thông Máy Chủ Đợt 2

Ngày đăng: 04-09-2019

Xin chào các Nhẫn Giả của Naruto!

Nhằm mang đến không khí sôi động  và cạnh tranh hơn trong từng máy chủ, Naruto-Truyền Nhân Làng Lá chính thức mở đợt liên thông máy chủ đợt hai.

Trong thời gian tiến hành liên thông máy chủ sẽ tạm thời bảo trì các máy chủ có trong danh sách liên thông.

Thời gian bảo trì dự kiến: 14h-18h 06/09/2019 (có thể hoàn thành sớm hoặc trễ hơn).

Danh sách liên thông máy chủ như sau:

Naruto- Truyền Nhân Làng Lá kính báo!

Sự kiện liên quan