Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S131.Asuma

Liên Thông Máy Chủ

Ngày đăng: 27-08-2019

 

Xin chào các Nhẫn Giả của Naruto!

Nhằm mang đến không khí sôi động  và cạnh tranh hơn trong từng máy chủ, Naruto-Truyền Nhân Làng Lá chính thức mở đợt liên thông máy chủ lần thứ nhất.

Trong thời gian tiến hành liên thông máy chủ sẽ tạm thời bảo trì các máy chủ có trong danh sách liên thông.

Thời gian bảo trì dự kiến: 14h-18h 28/08/2019 (có thể hoàn thành sớm hoặc trễ hơn).

Danh sách liên thông máy chủ như sau:

Naruto- Truyền Nhân Làng Lá kính báo!

Sự kiện liên quan