Chơi ngay
 • Tốt
 • Đầy
 • Bảo trì
S150.Sarada

Event Tôi Yêu Việt Nam 31.08.2019

Ngày đăng: 30-08-2019

Sự Kiện 1: Làng Lá Viên Du Hội- Mừng Quốc Khánh

Thời gian sự kiện:  00:01 31/08/2019  -  23:59 09/09/2019

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá

Cách thức hoạt động của sự kiện:

Sự kiện chia ra 3 phần:

1. Ký Tên mừng Quốc Khánh - Ký Tên Mỗi Ngày

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động đăng nhập, ký tên nhận thưởng. (cách 0h hàng ngày làm mới ký tên)
 • Trong giao diện ký tên có thể dùng vàng ký bù những ngày bỏ lỡ.
 • Đăng nhập đúng ngày định sẵn có thể mua đại lễ đặc biệt.
 • Mỗi ngày nạp hoặc tiêu đạt mốc nhận LB Thần Bí. (LB tiêu được tích luỹ ở bất kỳ hoạt động nào)

2. Ưu đãi mừng Quốc Khánh - Cây Thần Chúc Phúc

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động dùng Ký Ước Nguyện để chúc phúc 3 vị Phúc – Lộc – Thọ.
 • Mỗi lần chúc phúc nhận Tiên Đậu và tăng kinh nghiệm cây Tiên Đậu, đạt kinh nghiệm cao nhất có thể dùng vàng tăng cấp cây.
 • Nhận và làm nhiệm vụ hằng ngày để nhận Ký Ước Nguyện và Lễ Kim. (mỗi ngày 0h làm mới)
 • Trong hoạt động này mỗi tiêu 1000 vàng nhận 20 Tiên Đậu.
 • Dùng Tiên Đậu để đổi Thông Linh Thú, Trang Bị và vật phẩm trong Shop Điểm.
 • Điểm Tiên Đậu đua xếp hạng điểm cuối sự kiện tổng kết hạng và phát thưởng.

Lưu ý: Kết thúc hoạt động Tiên Đậu còn dư sẽ bị xoá.

3. Lễ bao Quốc Khánh - Túi Phúc Tri Ân

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động dùng vàng mở túi phúc, Túi Phúc Tri Ân mỗi lần mở nhận quà khác nhau (Giấy Phúc, Vàng hoặc Lễ Kim).
 • Giá của Túi Phúc Tri Ân tăng theo số lần mở, 0h mỗi ngày làm mới tất cả các túi hoặc dùng vàng để làm mới.
 • Dùng Giấy Phúc để đổi Uzumaki Hinata và nhận Đại lễ làng lá tặng thêm bên dưới. Có thể dùng Giấy Phúc để đổi LB Thần Bí.

Lưu ý: Kết thúc hoạt động Giấy Phúc còn dư sẽ bị xoá.

Uzumaki Hinata

Thiên phú: Tăng % lượng lớn Nhạy Bén và Tinh Thần, có 30% tốc độ, 20% tỉ lệ miễn thương, 20% tỉ lệ sát thương, lúc Ninja này trên trận giảm toàn quân địch 15% miễn thương, tăng toàn quân ta 15% sát thương và 10% tốc độ, sau khi bị công kích 50% hồi 30 điểm nộ, miễn dịch thạch hóa và điểm nguyệt.

Kỹ năng: Công toàn bộ, hệ số 320%, 70% tỉ lệ khiến địch điểm huyệt 2 lượt (không thể hành động), khiến địch trạng thái thương mạch tổn thất thể lực 1 lượt hệ số 120%, giảm địch 30% công kích, tăng bản thân 20% tỉ lệ miễn thương duy trì 1 lượt, hồi phục toàn quân ta ngoại trừ bản thân 30 nộ, hồi bản thân 50 nộ.

Sự Kiện 2: Nạp 1 Lần Trả Lễ

Thời gian sự kiện:  00:01 31/08/2019  -  23:59 04/09/2019

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá

Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp 1 lần đạt mức chỉ định, nhận Vàng trả lễ.
 2. Vàng trả lễ của mỗi mốc đều chỉ tham gia 1 lần.
 3. Vàng trả lễ sẽ phát qua thư ngay khi nạp thành công.
 4. Vàng trả lễ không tính vào các sự kiện khác và kinh nghiệm VIP.

Sự Kiện 3: Túi Thanh Xà "Mèo Chiêu Tài"

Thời gian sự kiện:  00:01 31/08/2019  -  23:59 04/09/20199

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá

Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Nạp thẻ 1 lần đạt 500 Vàng có thể kích hoạt Mèo Chiêu Tài nhỏ, nạp thẻ 1 lần đạt 1000 Vàng có thể kích hoạt Mèo Chiêu Tài vừa, nạp thẻ 1 lần đạt 5000 Vàng có thể kích hoạt Mèo Chiêu Tài lớn.
 2. Mỗi Mèo Chiêu Tài chỉ có thể kích hoạt 1 lần và nhận được 5 lần, mỗi ngày 1 lần.
 3. Nạp thẻ 1 lần đến 8000 Vàng trở lên có thẻ đồng thời kích hoạt thành công 3 Mèo Chiêu Tài.
 4. Sau khi kích hoạt thành công Mèo Chiêu Tài có thể nhận được Vàng và phần thưởng đạo cụ tương ứng Mèo Chiêu Tài đó, mỗi ngày mỗi Mèo Chiêu Tài chỉ nhận thưởng 1 lần, có thể liên tục nhận 5 ngày.
 5. Sau khi kích hoạt Mèo Chiêu Tài kéo dài thời gian nhận thưởng 5 ngày, bảo đảm người chơi có thể nhận toàn bộ phần thưởng.
 6. Vàng thưởng không được tính vào các sự kiện khác và kinh nghiệm VIP.

Sự Kiện 4: Quay Số

Thời gian sự kiện:  00:01 31/08/2019  -  23:59 04/09/2019

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá

Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Tích lũy nạp lượng Vàng đạt yêu cầu sẽ kích hoạt được phép Quay Số.
 2. Sau khi kích hoạt Quay Số, mỗi lần quay đều cần tiêu Vàng, sau khi Quay Số, sẽ nhận Vàng trả lễ trực tiếp ngay sau đó.
 3. Quay Số có số lần hạn chế, sau khi dùng xong tất cả số lần quay số thì không thể tham dự Quay Số nhận Vàng trả lễ nữa.

Sự Kiện 5: Đặc Giá Mỗi Ngày

Thời gian sự kiện:  00:01 31/08/2019  -  23:59 04/09/2019

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá

Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp đạt mức chỉ định, miễn phí nhận thưởng.
 2. Phần thưởng miễn phí toàn Server có giới hạn số lượng, nạp trước nhận trước, sau khi số lượng toàn Server còn 0, không thể nhận nữa.
 3. Mỗi ngày 0h làm mới thưởng miễn phí và qua ngày mới yêu cầu nạp đạt mức nhận miễn phí.
 4. Mỗi ngày nhận thành công 1 lần thưởng, sẽ tích lũy 1 nhận cá nhân, số lần nhận cá nhân đạt mốc yêu cầu nhận thưởng lễ bao thêm.

Sự Kiện 6: Bách Biến Ma Hộp

Thời gian sự kiện:  00:01 31/08/2019  -  23:59 04/09/2019

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá

Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng vàng mở hộp tự do, hộp khác nhau cho ra phần thưởng khác nhau (Không hạn chế lần mở hộp).
 2. Mỗi ngày mở 10-20-30-50 hộp sẽ nhận thêm quà lễ bao bên dưới (qua ngày làm mới). Mở các loại hộp sẽ được tính tích lũy tổng, đạt mốc 20-50-100-200-300-400 cái nhận thêm quà hấp dẫn.

Sự Kiện 7: Kỳ Trân Bảo Tháp

Thời gian sự kiện:  00:01 31/08/2019  -  23:59 04/09/2019

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá

Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian event, có thể dùng Vàng tiến hành rút thưởng. Mỗi tầng rút thưởng lượng Vàng tiêu khác nhau, tầng càng cao Vàng cần tiêu càng nhiều.
 2. Rút thưởng bắt đầu từ tầng thấp nhất, mỗi lần rút trúng 1 phần thưởng, sẽ điểm sáng phần thưởng biểu tượng đạo cụ đó, sau khi toàn bộ biểu tượng đạo cụ tầng đó đều được điểm sáng, sẽ leo lên 1 tầng, đồng thời nhận thưởng thu thập tầng tương ứng.
 3. Số tầng càng cao, thưởng càng phong phú, sau khi rút trúng thưởng tầng cao nhất, hoạt động kết thúc.

Sự Kiện 8: Nạp Thẻ Trả Lễ

1. Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng

Thời gian sự kiện:  00:01 31/08/2019  -  23:59 04/09/2019

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá

Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp thẻ nhận thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần nhận được giá trị thêm nhiều lần;
 2. Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của các sự kiện khác và hệ kinh nghiệm VIP;
 3. Sự kiện này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!
 4. Vàng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

2. Nạp thẻ 1 lần nhận thượng lễ

Thời gian sự kiện:  00:01 31/08/2019  -  23:59 04/09/2019

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá

Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của sự kiện nhận phần thưởng.
 2. Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng ở mốc thấp hơn và mốc cao hơn.
 3. Nạp thẻ 1 lần lặp lại các mốc, có thể nhận lại phần thưởng của các mốc đó.
 4. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

3. Nạp thẻ tích luỹ nhận đạo cụ cao cấp

Thời gian sự kiện:  00:01 31/08/2019  -  23:59 04/09/2019

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá

Cách thức hoạt động của sự kiện:

 1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp thẻ tích luỹ đạt mốc nhận phần thưởng.
 2. Mỗi mốc nạp tích luỹ chỉ nhận 1 lần. Nạp nhiều lần sẽ cộng dồn tích luỹ, đạt mốc cao hơn nhận phần thưởng nhiều hơn.
 3. Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Sự Kiện 9: Nhanh Tay Lẹ Mắt

Thời gian sự kiện:  00:01 31/08/2019  -  23:59 04/09/2019

Phạm vi:   tất cả các máy chủ của Truyền Nhân Làng Lá

Cách thức hoạt động của sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện tiêu 1 Vàng/Lễ Kim nhận 1 điểm, đạt mốc chỉ định kích hoạt được phép mua vật phẩm giảm giá.

Lưu ý:

 1. Vật phẩm số lượng bán có giới hạn, bán hết chấm dứt.
 2. Mỗi vật phẩm chỉ được mua/nhận 1 lần.
 3. Vật phẩm mua bằng vàng, mua và nhận tất cả mốc sẽ nhận miễn phí được đại lễ bao giá trị.

Sự kiện liên quan